Over ons

Wanneer zorg voor en zelfstandigheid van ouderen prioriteit hebben. Met de zorguitdagingen van onze ouders nog vers in het geheugen en met de onze in het verschiet, zijn we in 2017 gestart met het ontwikkelen van Moxiam vanuit de wetenschap dat de bestaande zorg geen gelijke tred kan houden met de groeiende behoefte aan zorg en toezicht. De stress en gevoelens van onmacht die wij als familieleden hebben ervaren, brachten ons in gewetensnood.

Over ons Moxiam

Die emoties werden aanzienlijk minder belastend doordat we steeds actuele, op feiten gebaseerde informatie kregen over de gezondheidssituatie en behoeften van onze ouders wanneer we niet bij hen waren. Dat bracht ons op het idee om een informatieplatform te bouwen en de informatie te delen via een handige app.

De leden van het Moxiam-team komen uit de zorg, informatie technologie en de telecommunicatie sector.

En wij hebben ervaring met het opzetten van duurzame ondernemingen. We besloten een gebruiksvriendelijke en betaalbare dienst te ontwikkelen die bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven, de persoonlijke levenssfeer respecteert en ouderen en hun families gemoedsrust biedt.

Tegenwoordig rust op mensen een steeds grotere verantwoordelijkheid om voor hun oudere familieleden te zorgen. Om hier goed mee om te gaan, zijn oplosssingen nodig die informatie en kennis bieden over het dagelijks leven van onze senioren. En dat is precies wat Moxiam doet: op basis van gedragspatronen verschaft Moxiam informatie over dagelijkse gedragingen en afwijkingen daarin.

Moxiam streeft ernaar een bijdrage te leven aan een beter leven voor senioren en hun familie.

Onze dienstverlening is persoonsgericht en gebaseerd op de
kernwaarden privacy en zelfstandigheid:

  • Iederen wil grip houden op zijn of haar leven.
  • Iedereen wil de kwaliteit van zijn of haar leven behouden of verbeteren.
  • ledereen wil deel uitmaken van een gemeenschap en sociale contacten onderhouden.

Omdat elk moment telt.

Lars
Ahlm
Ulf
Ivarsson
Orvar
Hurtig
Roger
Jongen
Moxiam
Björn
Rambags
Market
Josefin
Rosberg
Jonas
Valkonen
Jonas
Wiberg