Allmänna villkor

Läs dessa allmänna villkor (“Allmänna villkor”) noggrant eftersom de innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter. Genom att ha tillgång till eller använda Tjänsten accepterar du dessa Allmänna villkor.

Vi har inte tillgång till några kontaktuppgifter till dig som använder Tjänsten exklusivt som Boende och vi har gjort ett aktivt val i att inte inhämta fler uppgifter om dig som Boende än vad vi anser är nödvändigt.

Du som den Boende får därför dessa Allmänna villkor och Personuppgiftspolicyn i utskrivet format i den förpackning som skickas tillsammans med Tjänstens verktyg och informationen är avsedd att läsas igenom av dig innan installation.

Dessa Allmänna villkor gäller för sådana fysiska personer som använder Tjänsten. Som användare av Tjänsten kan du vara beställare av Tjänsten (”Kunden”), antingen i egenskap av den boende som nyttjar Tjänstens verktyg i sitt hem (den ”Boende”) och/eller den användare av Tjänsten som får ta del av information som samlas och visas i Applikationen (”App-användaren”). Kunden, den Boende och App-användaren kan i vissa fall vara en och samma fysiska person, men det kan även röra sig om olika fysiska personer. Dessa Allmänna villkor gäller dig som är Kunden och i tillämpliga delar, punkterna 1-5 och 12-19, dig som är Boende och/eller App-användaren. SmartHome4U Sweden AB, SH4U, har utvecklat Tjänsten Moxiam. Allmänna villkoren utgör ett rättsligt bindande avtal mellan dig och SH4U som reglerar din tillgång till och användning av Tjänsten. När dessa Allmänna villkor anger ”SH4U”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” så avser detta SH4U definierat enligt nedan.

SH4U vill ge dig den bästa möjliga upplevelsen och se till att du har glädje av vår service idag, imorgon och i framtiden. Vår ambition är att leverera en personlig och fantastisk tjänst som är anpassad speciellt för dig.

Innan du fortsätter med ditt köp och/eller installerar Tjänstens verktyg är det viktigt att du noggrant läser igenom dessa Allmänna villkor och vi rekommenderar även att du sparar (ner) dem. Du kan ladda ner och skriva ut dessa Allmänna villkor på Webbsidan. På begäran till info@moxiam.com kan vi också skicka dig dessa Allmänna villkor via post.

 1. Bakgrund

SH4U tillhandahåller en webb-och applikationsbaserad tjänst (”Tjänsten”) för konsumenter. Tjänsten syftar till att förbättra den Boendes, Kundens och App-användarens vardag genom att erbjuda en möjlighet för den Boende att bo hemma så länge som möjligt samtidigt som Tjänsten erbjuder sinnesro för exempelvis de anhöriga i egenskap av Kunden och/eller App-användaren. Tjänsten erbjuder en lösning som innebär att information samlas in om hur den Boende rör sig i sitt hem och som meddelar App-användaren av Tjänsten om beteendet avviker från den Boendes ”normala” beteende.

 1. Definitioner

I dessa Allmänna villkor betyder:

”Allmänna villkor”
Dessa allmänna villkor.

”Applikationen”
Den mobilapplikation från vilken Tjänsten tillhandahålls och är åtkomlig för App-användaren.

”App-användaren”
Den fysiska person som använder Applikationen. De delar som rör användning av Tjänsten i dessa Allmänna villkor berör även App-användaren och i dessa delar ska alla referenser till ”du”, ”din” eller ”dig” anses utgöra en referens till App-användaren.

”Boende”
Den fysiska person som har Tjänstens verktyg installerat i sin bostad. De delar som rör användning av Tjänsten i dessa Allmänna villkor berör även den Boende och i dessa delar ska alla referenser till ”du”, ”din” eller ”dig” anses utgöra en referens till den Boende.

”Kunden”
Den fysiska person som använder och beställer Tjänsten. Alla referenser till ”du”, ”din”, ”dig” och ”Kund” ska anses utgöra en referens till Kunden.

”Kundkonto”
Det personliga konto som skapas när Kunden registrerar sig för Tjänsten.

”Personuppgiftspolicy”
SH4U:s personuppgiftspolicy, som utgör en integrerad del av dessa Allmänna villkor och som finns tillgänglig på Webbsidan.

”SH4U”
SmartHome4U Sweden AB med org. nr 559111-3195.

”Tjänsten”
Tjänsten Moxiam som tillhandahålls av SH4U för Kunden, App-användaren och den Boende via Webbsidan och Applikationen.

”Tjänstens verktyg”
Den hårdvara i form av bland annat sensorer och en nätsluss som installeras hos den Boende för att samla in information för att tillhandahålla Tjänsten.

”Webbsidan”
www.moxiam.com.

Andra ord och uttryck som skrivs med inledande versal har i de Allmänna Villkoren den betydelse som anges på andra ställen i de Allmänna Villkoren.

 1. Villkorsändring

SH4U har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft tidigast två (2) månader efter det att

 • Du tillsänts meddelande om ändringen till din registrerade e-postadress, eller
 • ändringen publicerats på Webbsidan, eller
 • Du på annat sätt informerats om ändringen.

Ändringar som är av väsentlig betydelse kräver din uttryckliga accept.

 1. Behandling av personuppgifter

För att SH4U ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig behöver SH4U samla in och behandla personuppgifter om dig som Kund eller App-användare samt den Boende. SH4U är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i Tjänsten. Mer information om hur SH4U behandlar dessa personuppgifter finns att läsa i vår Personuppgiftspolicy. Observera att om du som Kund sköter installationen och/eller mottar leveransen av Tjänstens verktyg åtar du dig att tillhandahålla vår Personuppgiftspolicy till den Boende. Personuppgiftspolicyn finns som en länkhär i våra Allmänna villkor men även i utskrivet format i den förpackning som skickas tillsammans med Tjänstens verktyg. Informationen är avsedd att tillhandahållas till den Boende innan Tjänstens verktyg installeras.

 1. Tjänsten

Tjänsten förutsätter att sensorer och en nätsluss (”Tjänstens verktyg”) är installerat i den Boendes hem. Via Applikationen kan App-användaren följa beteendemönstret hemma hos den Boende. Applikationen (endast IOS och Android) kan laddas ner från App Store eller Play butiken.

SH4U har rätt att implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som SH4U finner lämpligt. SH4U har även rätt att, utan föregående upplysning, genomföra ändringar i Tjänsten eller i sättet som Tjänsten tillhandahålls.

 1. Betalning och prenumerationsmodell

Pris för prenumeration av Tjänsten anges på Webbsidan och i din beställningsorder innan du slutför köpet och beror på vilken prenumerationsmodell du väljer. Vi erbjuder fasta prenumerationer för angivna tidsperioder eller löpande prenumerationer. Pris anges i svenska kronor och inkluderar moms. SH4U förbehåller sig rätten att ändra pris för Tjänsten på Webbsidan vid var tid utan att det påverkar beställningar som tidigare bekräftats av SH4U. Prishöjning som avser en löpande prenumeration på Tjänsten kommer göras med minst två (2) månaders varsel.

Betalning sker enligt anvisningar på Webbsidan. Beroende på vilken prenumerationsmodell du väljer så betalar du antingen prenumerationen direkt vid köp av en fast prenumeration som en engångskostnad eller så väljer du att prenumerera på Tjänsten löpande. Observera att den angivna perioden för den fasta prenumerationen även är din bindningstid och att du ska säga upp den fasta prenumerationen minst en månad innan bindningstiden går ut om du vill att den fasta prenumerationen ska upphöra samtidigt som bindningstiden går ut. I annat fall övergår den fasta prenumerationen till en löpande prenumeration. Vi kommer att påminna dig två (2) månader innan din bindningstid löpt ut så att du inte missar att säga upp prenumerationen skulle du så önska.

Du kan säga upp den löpande prenumerationen av Tjänsten när som helst med trettio (30) dagars uppsägningstid. Var uppmärksam på att om din prenumeration för Tjänsten är förenad med en förhöjd månadskostnad, exempelvis för betalning av Tjänstens verktyg, har SH4U rätt att debitera Kunden det kvarstående beloppet via en engångsavgift vid uppsägningen.

Kvitto på din betalning kommer att skickas digitalt till den angivna e-postadressen.

 1. Registrering av Kundkonto

För att kunna använda Tjänsten måste Kunden registrera ett Kundkonto på Webbsidan samt acceptera dessa Allmänna villkor.

Kundkontot är personligt. Begäran om att teckna eller avsluta prenumerationen av Tjänsten kopplas till den e-postadress som finns knutet till Kundkontot. Kundkontot kan inte överlåtas eller ärvas. Du kan skapa och använda ett (1) Kundkonto per uppsättning av Tjänstens verktyg. Önskar du länka flera Kundkonton till Tjänstens verktyg med Applikationen kan du skicka en begäran till info@moxiam.com eller fylla i formuläret på Webbsidan. Kundkontot förblir aktivt fram till den dagen då:

 • Kunden tar bort sitt Kundkonto och avslutar sin prenumeration av Tjänsten,
 • SH4U stänger av Kunden från Tjänsten då Kunden brutit mot dessa Allmänna villkor, eller
 • Tjänsten stängs ner av SH4U.
 1. Leverans

SH4U erbjuder Tjänsten och Tjänstens verktyg för leverans till svenska konsumenter. Tjänstens verktyg levereras till den fysiska leveransadress som Kunden har angett i beställningsprocessen, vilket kan vara en adress inom EU då den Boende har sin permanenta eller tillfälliga bostad utanför Sverige. En beställning görs via Webbsidan för leverans till en person över 18 år och med en giltig e-postadress samt telefonnummer. Beställningen ska bekräftas via e-post från den angivna e-postadressen.

SH4U gör sitt yttersta för snabb leverans av Tjänstens verktyg. Tid för leverans kan variera och leveransdatum ska ses som en indikation. Önskar du göra beställningar för leveranser till mer än en leveransadress behövs en separat beställning göras till vardera leveransadress.

 1. Installation

Tjänstens verktyg ska installeras i enlighet med medföljande instruktioner. Tjänstens verktyg behöver vara anslutet till elnätet och kommunicera via din internetanslutning. Efter installation behöver du skicka ett email till support@moxiam.com för att registrera Tjänsten. En inbjudan kommer att skickas till App-användaren med inloggningsuppgifter efter registreringen. Tjänstens verktyg kommer att registrera och “lära” sig Kundens rörelsemönster i bostaden de första fjorton (14) dagarna efter installationen. Efter denna inlärningsperiod är Tjänsten i drift och kan då känna igen avvikelser från den Boendes ”normala” beteendemönster.

 1. Garanti

SH4U garanterar att Tjänstens verktyg kommer att fungera i enlighet med bruksanvisningen och produktinformationen vid korrekt utförd installation och användning. Garantitiden gäller i tolv (12) månader efter leveransdatum. Denna garanti är begränsad till Tjänstens verktygs tekniska funktioner och inte Tjänsten som sådan eller Applikationen eller dess tillgänglighet. Ytterligare garantier undantas härmed.

Om Tjänstens verktygs tekniska funktioner, inom den tidsfrist som fastställts ovan, inte fungerar eller inte längre fungerar i enlighet med bruksanvisningen ska SH4U på egen bekostnad och efter eget val antingen (i) leverera nya identiska eller liknande Tjänstens verktyg, (ii) reparera Tjänstens verktyg eller (iii) vid retur av Tjänstens verktyg återbetala din betalning minus en avgift för användning fram till datum för returnering.

För att göra din garanti gällande skickar du ett meddelande till support@moxiam.com där du nämner ditt ordernummer och leveransdatum.

 1. Ångerrätt

Kunden har fjorton (14) dagars ångerrätt. För att utöva din ångerrätt kan du använda och följa instruktionerna i formuläret på Webbsidan. Du har, efter att du meddelat att du ångrade ditt köp,  -fjorton (14) dagar på dig att returnera Tjänstens verktyg till SH4U. Tjänstens verktyg ska returneras i originalförpackningen inkluderat alla tillbehör såsom sladdar, antenn samt dokumentation. Fjorton (14) dagar efter mottagandet av Tjänstens verktyg av SH4U kommer din betalning att återbetalas av SH4U.

 1. Immateriella rättigheter

SH4U, eller dess licensgivare, äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten och Tjänstens verktyg, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara och design. Du erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller Tjänstens verktyg eller något av det material som skapas i Tjänsten. Detta innebär bland annat att SH4U, eller dess licensgivare, är fortsatt ägare av samtliga sina immateriella rättigheter och kännetecken såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i dessa Allmänna villkor ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till dig.

Du har inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, dekonstruera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten eller Tjänstens verktyg och inte heller göra Tjänsten eller Tjänstens verktyg, eller delar av någotdera, tillgänglig för annan på annat sätt än vad som uttryckligen följer av dessa Allmänna villkor.

Allt innehåll på Webbsidan och i Applikationen såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, ljudfiler och mjukvara tillhör SH4U eller dess licensgivare. All obehörig användning eller distribution av innehållet som riskerar att bryta mot tillämplig lagstiftning eller dessa Allmänna villkor kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

 1. Friskrivning

Tjänsten/Tjänstens verktyg tillhandahålls ”som den är” och ”såsom tillgänglig” och du är införstådd med att Tjänsten är begränsad till den typ av funktioner eller egenskaper i det skick såsom det tillhandahålls på Tjänsten/Tjänstens verktyg vid det tillfälle då du använder den. SH4U lämnar inga garantier, varken uttryckligen eller underförstått av något slag eller andra åtaganden avseende lämplighet, kvalitet, tillförlitlighet, ändamålsenlighet, intrång i tredje mans immateriella rättigheter inklusive, men inte begränsat till, Tjänsten, eller dess innehåll, eller Tjänstens verktyg.

SH4U är varken ansvarig för den aktivitet som sker i Tjänsten eller sådan information som är tillgänglig för dig genom Tjänsten.

Tjänsten/Tjänstens verktyg kommer inte att vara tillgänglig vid alla tillfällen eller utan avbrott eller stopp. Tjänsten/Tjänstens verktyg kan vara otillgänglig av olika skäl inkluderande, men inte begränsat till, avbrott i Internet- eller telefonuppkoppling eller som ett resultat av virus eller fel/defekter. Vi kan också komma att stänga ned Tjänsten tillfälligt eller permanent och/eller begränsa dess användning, utan föregående meddelande om vi anser att detta är nödvändigt. SH4U ansvarar inte för någon skada som beror på att Tjänsten är otillgänglig (oavsett om det är tillfälligt eller permanent) eller om den blir otillgänglig under användning.

Tjänsten inte är avsedd att vara ett diagnostiskt system, en ersättning för sjukvård eller en patientövervakning. Tjänsten bearbetar inte hälsodata och Tjänsten kan därför endast ses som en indikationsgivare på när den Boendes vardagsmönster avviker från rutin.

 1. Ansvarsbegränsning

SH4U sammanlagda ansvar i förhållande till direkt skada eller förlust (oavsett hur skadan eller förlusten orsakats, inklusive skada eller förlust orsakad av oaktsamhet) som uppstår under eller i samband med dessa Allmänna villkor ska vara begränsat till tre (3) gånger det vid tidpunkten för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken, såvida inte annat följer av tvingande lag. Din begäran om ersättning ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid från att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Skälig tid ska i normalfallet anses vara trettio (30) dagar.

SH4U ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller förlust som uppstår under eller i samband med dessa Allmänna villkor, inklusive men inte begränsat till förlust av och/eller skadad data eller information, eller intrång i tredje mans immateriella rättigheter, inkomstförluster eller förväntade besparingar, eller intrång i tredje mans immateriella rättigheter, eller andra kostnader som direkt eller indirekt beror på (i) Din eller andras installation och användning av Tjänsten samt (ii) den information som återfinns i Tjänsten. Detta gäller oavsett hur skadan eller förlusten orsakats (inklusive skada eller förlust orsakad av oaktsamhet) och om skadan var förutsebar eller inte vid ingåendet av dessa Allmänna villkor (även om SH4U upplysts om risken för sådan skada eller förlust).

 1. Kommunikation

Du accepterar att all kommunikation från SH4U, inkluderat men ej begränsat till meddelanden och annan information med anledning Tjänsten och/eller dessa Allmänna villkor får ske elektroniskt. Dessa Allmänna villkor är upprättade på̊ svenska och meddelanden mellan dig och SH4U ska ske på̊ svenska. Meddelanden från respektive part kan levereras personligen eller med bud, rekommenderat brev eller e-post till de adresser som senast skriftligen meddelats av den andra parten.

SH4U:s kontaktuppgifter är:

SmartHome4U Sweden AB
Kvarnbergsgatan 2

411 05 Göteborg

Telefonnummer: 010-888 73 66
E-postadress: support@moxiam.com

Meddelande ska anses mottaget:

 • om lämnats personligen eller med bud: vid avlämnandet;
 • om avsänts med rekommenderat brev: fem (5) dagar efter avsändandet; eller
 • om avsänts med e-post: dagen för avsändandet, om avsändaren kan visa att meddelandet har skickats till rätt e-postadress.
 1. Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse, eller del därav, i dessa Allmänna villkor anses ogiltig ska detta inte innebära att avtalet mellan SH4U och dig i sin helhet är ogiltigt. Istället ska skälig jämkning av avtalet ske i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation enligt avtalet.

 1. Överlåtelse

SH4U har rätt att överlåta detta avtal till tredje part eller pantsätta alla typer av skadeståndskrav, befogenheter, rättigheter och skyldigheter, samt åtgärder som avser de Allmänna villkoren och kommer att meddela dig om överlåtelse sker.

 1. Klagomål och tvistelösning utanför domstol

I det fall du har klagomål avseende Tjänsten är du välkommen att framföra sådana klagomål till SH4U via de kontaktuppgifter som anges nedan i punkt 17. SH4U strävar alltid efter att du ska vara nöjd och kommer därför att anstränga sig för att lösa situationen. Om du trots detta anser att klagomålet inte medför ett tillfredställande resultat kan du vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en nämnd för alternativ tvistelösning för konsumentärenden.

En anmälan till ARN måste vara skriftligt och skickas till adressen Box 174 101 23 Stockholm. Mer information om ARN hittar du även på̊ http://arn.se. Efter att en godkänd anmälan som uppfyller ARNs kriterier har inkommit till ARN prövas ärendet av ARN varefter ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten bör lösas. SH4U åtar sig att medverka i ARNs handläggning av tvisten.

 1. Tillämplig lag och tvistelösning

Tvist med anledning av dessa Allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och ska avgöras enligt punkt 18 ovan eller i sista hand av allmän svensk domstol.