Behöver du hjälp?
ofrivillig ensamhet

Fem tips på hur du hanterar oro kring avstånd och ensamhet

I vår enkät till anhöriga har många, faktiskt de flesta, uttryckt oro för att deras äldre föräldrar känner sig ensamma. Oron hänger ofta ihop med en känsla av otillräcklighet och inte sällan ett dåligt samvete för att man inte hälsar på tillräckligt ofta. Det dåliga samvetet och oron verkar också öka med ett växande geografiskt avstånd. Josefin Rosberg, Moxiam, utvecklar frågorna och ger i den här artikeln tips från enkätsvaren om hur situationen kan förbättras.

Att seniorer är ensamma är ett växande samhällsproblem och ett ämne som får större och större uppmärksamhet. Undersökningar gjorda av Socialstyrelsen visar att 6 av 10 personer inom äldreomsorgen känner sig ensamma och bland personer över 70 år uttrycker 2 av 10 kvinnor sig besvärade av ensamhet och 1 av 10 män. Problemet ökar dessutom ofta med stigande ålder eftersom vänskapskretsen blir mindre rörliga och minskar.

Men hur kan man då få ens äldre förälder att känna sig mindre ensam? Josefin lyfter fram flera saker som man som anhörig kan göra att för att ens förälder ska vara och känna sig mindre ensam.

1. Ta kontakt ofta

Att höra av sig regelbundet till sin förälder är ett bra sätt att minska förälderns ensamhet. Det kan innebära alltifrån att ringa ofta, ha videosamtal, smsa eller skicka ett traditionellt brev eller vykort. Att dessutom hjälpa till med tjänster som att beställa mat eller skicka ett blombud kan göra att föräldern känner ökad närhet och mindre ensamhet. Kvantitet är nog lika viktigt som kvalitet i de fysiska mötena. För den som är anhörig, kan det dessutom hjälpa att ha en rutin för att komma ihåg att ringa. Det kan exempelvis vara att man ringer varje dag på vägen till eller från jobbet.

2. Gör ett schema – dela på ansvaret

Regelbundna kontakter är bra för att minska känslan av ensamhet hos äldre. Ett tips är att dela på ansvaret mellan anhöriga och göra upp om vem som hör av sig när. På så sätt kan man tillsammans bestämma att man håller kontakt vissa dagar i veckan eller vissa tider på dygnet, tider när hemtjänsten inte är på plats och så vidare. De fysiska besöken kan kanske också schemaläggas och spridas ut för att det inte ska gå så långt mellan gångerna?

3. Hjälp din förälder att engagera sig i sociala aktiviteter

Som anhörig kan du hjälpa din förälder att hitta sociala aktiviteter med andra även om du själv inte deltar. Många kommuner och föreningar arrangerar gratis seniorträffar och aktiviteter av olika slag som kan passa din mamma eller pappa. Ibland finns väntjänster som kan användas. Undersök hur det ser ut där din förälder bor. Och ibland kanske det behövs en liten knuff, eller två, i ryggen för att föräldern ska våga ta nya initiativ.

Flera kommuner har dessutom förebyggande verksamheter som man kan kontakta för att få mer information, samt be dem ta kontakt med föräldern. Vissa seniorträffar/träffpunkter har dessutom seniorambassadörer som kan hjälpa föräldern att ta första steget. Kanske finns det även grannar med gemensamma intressen som vill delta?

4. Använd digitala verktyg

Idag finns det en rad digitala verktyg som kan göra att du på ett enklare sätt kan hålla kontakten med din förälder och, inte minst, minska din egen oro, även om ni är långt från varandra. Varför inte ta en digital fika, middag eller tv-stund tillsammans?

Det finns också digitala verktyg som Moxiam, som både kan hjälpa dig som anhörig att hålla lite koll utan att någons integritet kränks, samtidigt som du får reda på när det passar att ringa eller inte. Du kan läsa mer om hur Moxiam fungerar här.

5. Uppmuntra till motion och rörelse

Motion och rörelse är bra för det psykiska välmåendet och kan minska förälderns känsla av ensamhet. Att påminna och uppmuntra till promenad eller delta i gruppträning kan skapa möjligheter att få kontakt med andra människor. Att promenera tillsammans öppnar även upp för samtal. Det är viktigt att även här tänka på att det kan behövas lite extra hjälp på traven för att ta nya initiativ och hitta nya rutiner.

Det här var några av de tips och idéer som Josefin sorterade ut från den respons som vi fick från vår enkät till anhöriga. Vissa kanske är självklara, men andra kanske kan ge en ny idé och inspiration.

Vi tänker fortsätta att samla in goda tips, hör gärna av dig.

Lämna ett svar