Behöver du hjälp?
Hjälp för äldre

Hur kan du undvika att din äldre förälder blir lurad?

Många seniorer är rädda för att bli lurade, har flera anhöriga uttryckt i vår undersökning. Det kan vara rädsla för telefonförsäljare men också att en läkare inte gör en korrekt undersökning. Men vad kan man som anhörig göra åt det?

Medierna är fulla av rapporter om att allt fler äldre har blivit lurade på pengar. Att folk blir bedragna, och speciellt äldre människor, är ett av de vanligaste brotten i Sverige. Många äldre och anhöriga har i och med detta uttryckt en oro för att deras äldre förälder ska bli utsatt för brott där de förlorar pengar.

Polisen har flera tips

På polisens hemsida finns det flera tips på hur man kan agera som anhörig:

  • Be din förälder att direkt kontakta sin bank om föräldern misstänker att den blivit lurad på bankuppgifter.
  • Om din förälder får besök och är osäker på vem som kommit besök, tipsa föräldern om att den alltid kan begära legitimation.
  • Säg till din äldre förälder att personliga uppgifter såsom lösenord eller koder aldrig ska lämnas ut till någon annan.
  • Om din förälder får ett samtal från någon okänd, ska du uppmana föräldern att aldrig logga in via bank-ID. Du bör även säga till din förälder att be om telefonnumret och att få återkomma senare. På så sätt kan din förälder eller du dubbelkolla telefonnumret. 
  • Polisanmäl alltid om du misstänker att din förälder blivit lurad.

Ett ytterligare tips om du är rädd för att din äldre mamma eller pappa ska bli bedragen är att titta på följande serie som UR har producerat där de ger flera tips på hur du kan tänka som anhörig.

Följ med om det är ett viktigt möte

Men det är kanske inte bara oron för att din förälder ska bli bedragen på pengar som gnager. Utan att föräldern kanske blir utnyttjad och vilseledd i andra sammanhang. Enligt vår expert Josefin Rosberg, är det bästa tipset att hjälpa din förälder om det är något extra viktigt som ska göras. Om din förälder exempelvis ska på läkarbesök eller ha möte med kommunen angående insatser, kan det vara bra att följa med eller be en vän att medverka. Det är dock viktigt att komma ihåg att din förälder måste samtycka till att någon följer med.

Dela upp ansvaret och ta hjälp

Det kan samtidigt kännas jobbigt att som anhörig få tunga ansvar själv. Josefins tips är därför att dela upp ansvaret mellan närstående. Hon berättar även att det finns anhörigstöd i kommunen, som erbjuder samtalsstöd om man upplever att ansvaret känns tungt.

Om det gäller just läkarbesök så finns det även en patientnämnd i varje region i Sverige. Patentnämnden kan man kontakta om man upplever att ens förälder inte har fått den vård som hen borde få. Patientnämnden är en oberoende part som går att kontakta om det uppstått problem med vårdbesöket.

Lämna ett svar