Behöver du hjälp?
anhörigstöd

Omvända roller

När ens förälder åldras, blir situationen ofta omvänd. Den som tidigare har varit dotter till sin mamma kan nu i stället behöva bli ”mamma” till sin egen mamma. De nya ombytta rollerna kan innebära ett stort orosmoment för den anhörige och det kan vara svårt att veta hur man ska agera i den nya situationen. I den här artikeln har vi därför tagit hjälp av anhörigkonsulenten Jessica som ger sina ger sina bästa tips på hur man som anhörig kan tänka och göra.

I vår undersökning har ett ofta återkommande tema varit oron att helt plötsligt byta roll med sin förälder och allt det ansvar som det kan innebära. Kanske behöver du nu hjälpa din förälder att laga mat, påminna om saker som behövs göras och mediciner som måste tas. Många har dessutom uttryckt en känsla av att känna sig ensam i sitt ansvar. Det finns ingen annan som riktigt är där. Så hur ska man då agera i sin nya roll? Hur kan man känna att man gör tillräckligt?

För att få tips och råd har vi träffat anhörigkonsulten Jessica som dagligen arbetar med att ge anhöriga stöd och vägledning.

Träffa andra anhöriga

Att känna ett stort ansvar att ta hand om sin åldrande förälder, är enligt anhörigkonsulten Jessica ett vanligt förekommande problem. Ett av hennes bästa tips är därför att försöka träffa andra som befinner sig i en liknande situation. Har du exempelvis en vän som också har en förälder som har en demenssjukdom? Eller kanske en kollega som tidigare befunnit sig i en liknande situation som du gör nu? Att utbyta erfarenheter med andra kan vara avlastande och göra att man känner sig mindre ensam i situationen.

Om din förälder lider av en sjukdom, berättar Jessica dessutom att det finns flera patientföreningar såsom Alzheimer Sverige, Demensförbundet, Parkisonförbundet och STROKE-Riksförbundet. Till patientföreningar kan både föräldern och den anhörige vända sig för att få tips och stöd från patienter och anhöriga som befinner sig i en liknande sjukdomssituation.

Ta hjälp av det stöd som finns i kommunen

Jessica berättar vidare att det idag finns anhörigkonsulenter som henne i alla kommuner runt om i Sverige. Anhörigkonsulenten kan hjälpa en som anhörig att få information om hjälp och stöd, men även vägleda och ge råd till den anhörige. Hennes tips är därför att kontakta sin kommun och se vad den kan erbjuda. I många kommuner finns det nämligen både möjlighet att träffa anhörigkonsulenter, få samtalsstöd och träffa anhöriggrupper. I vissa fall kan det även arrangeras utbildningar, föreläsningar, må-bra aktiviteter och tematräffar.

Att komma i kontakt med anhörigkonsulenter, berättar Jessica är enkelt. Det enda du behöver göra som anhörig är att söka upp telefonnumret till din kommun och därefter berätta att du vill komma i kontakt med en anhörigkonsulent.

Det här var några av de tips och idéer som anhörigkonsulten Jessica tog upp. Vissa kanske är självklara, men andra kanske kan ge en ny idé och inspiration.

Vi tänker fortsätta att samla in frågor och goda tips om hur det är att vara anhörig. Om du har någon fråga eller ett tips, hör gärna av dig!

Lämna ett svar