Behöver du hjälp?
olycka natt

Rädd för att något ska hända mamma på natten?

Flera i vår enkät pekar på oro för att det ska hända något med deras äldre förälder under natten eftersom sömnen ofta blir sämre på äldre dagar. Med ökad ålder, minskar djupsömnen och man sover ytligare. Att äldre personer därför ofta går upp mitt i natten är vanligt. Vad kan man då tänka på som anhörig?

När man är äldre påverkas djupsömnen och man sover lättare. Enligt folkhälsomyndighetens undersökning 2020 framkommer att sömnbesvär är det besvär som äldre personer oftast uppger. Lättare sömn kan göra att man är mer uppe på nätterna, vilket i sin tur kan leda till en ökad risk för olyckor för den äldre eller upplevt sämre psykiskt välmående på grund av trötthet. I vår enkät har flera sagt att de känner sig oroade för sin förälders sömn. I den här artikeln reder Josefin därför ut vad man som anhörig kan göra.

Lugna din förälder

Om du upplever att din förälder känner sig oroad för att hen sover för lite, är ett bra tips att försöka lugna din förälder och säga att det är helt normalt. Du kan även påminna föräldern om att se över rummet som hen sover i, att inte dricka för mycket koffein sent och att det kan hjälpa med motion och att gå ut i dagsljus för att bli trött.

Använd de hjälpmedel som finns

Idag finns hjälpmedel som kan göra det lättare för dig som anhörig att få lite koll på att det inte händer något allvarligt under natten. Med hjälp av Moxiams app kan du se om din förälder är uppe på natten och hur många gånger. Över tid säger det en hel del om hur hälsan och välbefinnandet utvecklas.

Se över inredningen i hemmet

När man är trött och går i mörker, ökar risken för skador och fall. Om du vet att din förälder är uppe och rör på sig mycket under natten, är det extra viktigt att se över din förälders hemmiljö. Kolla därför att det är lätt att röra sig i bostaden utan att snubbla eller kliva på något.

Gå till läkaren om du misstänker onormal sömn

Om du misstänker att det hänt något med din förälders sömn, är det bra att kontakta en läkare. I sådana fall kan det vara aktuellt med exempelvis sömnmedel eller KBT-behandling. Ett annat problem som också kan orsaka ryckig sömn är om man har inkontinensbesvär (urinläckage). Även i det fallet är det bra att få det diagnostiserat och få hjälp av sjukvården.

Har du något du vill att vi bemöter i anhörigguiden – hör av dig!

 

Lämna ett svar