Omgedraaide rollen

Wanneer uw vader of moeder ouder wordt, draaien de rollen vaak om: als zoon of dochter kunt u zich genoodzaakt zien de ouderlijke rol over te nemen. Deze omdraaiing van rollen kan belastend zijn voor u als mantelzorger en het kan u zwaar vallen een omgang te vinden met uw nieuwe rol. Daarom geeft zorgconsulent Jessica in dit korte artikel haar beste tips en houvasten voor mantelzorgers.

Een terugkerend thema in onze enquête is bezorgdheid over de plotselinge omdraaiing van rollen – de zoon of dochter als ‘vader’ of ‘moeder’ van hun eigen ouders – en de nieuwe verantwoordelijkheden die dit met zich brengt voor u als mantelzorger. Misschien moet u uw vader of moeder helpen eten te maken, hen herinneren aan dingen die gedaan moeten worden, en erop letten dat ze hun medicijnen innemen. Veel mantelzorgers gaven ook aan het gevoel te hebben er alleen voor te staan: er is nu eenmaal niemand anders die hun rol kan overnemen. Hoe vult u die rol in en hoe kunt u vrede hebben met wat u doet?

Voor tips en advies zijn we te rade gegaan bij zorgconsulent Jessica, die in het dagelijks leven mantelzorgers adviseert.

Ontmoet andere mantelzorgers

In Jessica’s professionale ervaring als zorgconsulent worstelen veel mantelzorgers met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel jegens hun ouders. Daarom adviseert zij contact te leggen met lotgenoten. Heeft een vriend van u bijvoorbeeld ook een dementerende vader of moeder? Of hebt u misschien een collega die heeft doorgemaakt wat u momenteel doormaakt? Het delen van ervaringen kan de last die u ervaart lichter maken en ertoe bijdragen dat u zich minder eenzaam voelt.

Jessice geeft ook aan dat als uw vader of moeder een medische aandoening heeft, u terecht kunt bij patiëntenorganisaties. In Nederland gaat het bijvoorbeeld om de stichting Alzheimer Nederland en haar platform dementie.nlde Parkinson Vereniging en de vereniging voor niet-aangeboren hersenletsel. Zowel mantelzorgers als ouderen kunnen bij deze organisaties terecht voor tips en steun van patiënten en mantelzorgers die zich in een vergelijkbare situatie bevinden.

Zoek informatie, hulp en ondersteuning in uw gemeente

Jessica wijst er ook op dat er tegenwoordig in veel gemeenten zorgconsulenten actief zijn. Een zorgconsulent kan mantelzorgers helpen relevante informatie over hulp en ondersteuning te vinden en hen adviseren en begeleiden. Zij raadt mantelzorgers daarom aan bij hun gemeente na te vragen wat er lokaal zoal mogelijk is. Uw gemeente biedt wellicht de mogelijkheid afspraken te maken met zorgconsulenten, begeleiding te krijgen en lotgenoten te ontmoeten. Soms organiseert de gemeente ook cursussen, presentaties, welzijnsactiviteiten en actualiteitenbijeenkomsten.

Volgens Jessica zijn zorgconsulten vaak eenvoudig te vinden. Het kan al genoeg zijn uw gemeente te bellen en aan te geven dat u een zorgconsulent zoekt.

Tot zover deze tips en suggesties van zorgconsultent Jessica. Sommige kende u misschien al, andere inspireren u wellicht en brengen u op ideeën.

Hebt u vragen of tips over wat het betekent mantelzorger te zijn? Laat het ons weten: we delen ze graag!

Geef een reactie