Behöver du hjälp?
fall i hemmet

Tips på hur du kan undvika att din förälder råkar ut för en fallolycka i hemmet

Tips på hur du kan undvika att din förälder råkar ut för en fallolycka i hemmet De flesta i vår enkät har sagt att de känner sig oroade för att deras förälder ska råka ut för en fallolycka. Tyvärr visar även statistiken att fallolyckor är en av de vanligaste skaderiskerna.

olycka natt

Rädd för att något ska hända mamma på natten?

Rädd för att något ska hända mamma på natten? Flera i vår enkät pekar på oro för att det ska hända något med deras äldre förälder under natten eftersom sömnen ofta blir sämre på äldre dagar. Med ökad ålder, minskar djupsömnen och man sover ytligare. Att äldre personer därför ofta

ofrivillig ensamhet

Fem tips på hur du hanterar oro kring avstånd och ensamhet

Fem tips på hur du hanterar oro kring avstånd och ensamhet I vår enkät till anhöriga har många, faktiskt de flesta, uttryckt oro för att deras äldre föräldrar känner sig ensamma. Oron hänger ofta ihop med en känsla av otillräcklighet och inte sällan ett dåligt samvete för att man inte

Hjälp för äldre

Hur kan du undvika att din äldre förälder blir lurad?

Hur kan du undvika att din äldre förälder blir lurad? Många seniorer är rädda för att bli lurade, har flera anhöriga uttryckt i vår undersökning. Det kan vara rädsla för telefonförsäljare men också att en läkare inte gör en korrekt undersökning. Men vad kan man som anhörig göra åt det?